Flexioptions broker

Solo Capitals, Black Trading, Swissmain a další služby na černých listinách regulátorů

Úřady pro dohled nad finančními trhy Lucemburska, Francie a Velké Británie varovaly před řadou neregulovaných investičních služeb.