Úrazové pojištění

Úrazové pojištění


 

Co je úrazové pojištění

Úrazové pojištění pokrývá rizika spojená s újmou na zdraví v důsledku úrazu, který nebyl zaviněn třetí osobou. Jinými slovy pokud utrpíte zranění a případně trvalé následky v důsledku úrazu, který vám nezpůsobil někdo jiný, pojišťovna vám vyplatí peníze. Pojištění platí celosvětově, tedy i při pobytu v zahraničí. Může se vztahovat i na pracovní úrazy.

Co kryje úrazové pojištění

Stejně jako všechny ostatní druhy dobrovolného pojištění je možné libovolně pojistit celou řadu rizik:

  • přechodné poškození zdraví
  • trvalé poškození zdraví včetně invalidity
  • úmrtí
  • hospitalizace

Kdy uzavřít úrazové pojištění

Úrazové pojištění může uzavřít kdokoliv a kdykoliv, ale je zřejmé, že nejvíce je vhodné pro lidi, kteří provozují různé rizikové aktivity, ať už pracovní nebo volnočasové, jako jsou různé extrémní sporty a podobné.

Články