Havarijní pojištění

Havarijní pojištění


 

Co je havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje škody na vašem vozidle (na rozdíl od povinného ručení), které vzniknou z různých příčin, jako je havárie, krádež nebo živelná pohroma. Pojištěná rizika si můžete vybrat podle svého uvážení všechny, nebo je libovolně kombinovat. Čím větší rozsah pojištění, tím je samozřejmě vyšší jeho cena.

Kdo musí mít havarijní pojištění

Havarijní pojištění je dobrovolné, takže ho mít můžete, ale nemusíte. Je tedy na vaší úvaze, jestli si ho pořídíte. V úvahu berte, jaká rizika a v jaké míře vám hrozí, důležitá je také hodnota vozidla. Pro 20 let staré auto se už havarijní pojištění nemusí vyplatit, je to individuální záležitost.

Co kryje havarijní pojištění

U havarijního pojištění si můžete pojistit čtyři základní rizika:

  • krádež
  • havárii
  • škody způsobené živlem
  • škody způsobené třetí osobou (vandalismus).

Dále je možné připojistit vedlejší rizika:

  • škody na sklech
  • škody na mimořádné výbavě vozidla
  • újmy na zdraví přepravovaných osob
  • náklady na náhradní vozidlo.

Články