Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pojištění odpovědnosti zaměstnance


Co je pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pojištění odpovědnosti zaměstnance, lidově též „pojištění na blbost“, vás chrání v případě, že svým jednáním způsobíte škodu svému zaměstnavateli, ať už z neznalosti nebo nedbalosti. Manko v pokladně je ale z pojištění vyloučeno.

Pojištění je určeno zaměstnancům podle Zákoníku práce, příslušníkům vybraných bezpečnostních sborů a vojákům z povolání.

Co kryje pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pojištění v základní verzi většinou kryje například:

  • Škody na zdraví
  • Škody na věci
  • Nesplnění povinnosti odvrátit škodu
  • Škody na skladových zásobách
  • Finanční škody (chybně vystavená faktura apod.)

Připojištění pak bývá nabízeno na:

  • Škody na motorovém vozidle
  • Škody na pracovních strojích
  • Ztráta svěřených věcí
  • Pokuty

Kdy uzavřít pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pojistku na blbost by měli zvážit ti zaměstnanci, jejichž povolání je v určitých ohledech rizikové ve smyslu odpovědnosti. Ze zákona má zaměstnavatel nárok na náhradu vzniklé škody do výše 4,5násobku platu zaměstnance, s čímž je třeba počítat při hodnocení ceny pojištění.

Články