Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti


 

Co je pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti slouží k pojištění rizik a z nich vyplývajících škod hrozících jakékoliv stavbě – rodinnému domu, bytu, chatě, chalupě, bytovému domu, kancelářskému domu, stodole a dalším.

Co kryje pojištění nemovitosti

Nemovitost lze pojistit především proti následujícím rizikům:

  • Živelné události (blesk, povodeň, zemětřesení apod.)
  • Krádež, loupež
  • Vandalismus
  • Škody způsobené elektrickým proudem
  • Škody způsobené vodou z potrubí
  • Tíha sněhu, mráz, pád předmětů
  • Náraz vozidla
  • Pád letadla, rázová vlna nadzvukových letadel
  • Znečištění kouřem, atmosférické srážky

Kdy uzavřít pojištění nemovitosti

Každý vlastník nemovitosti by měl pravidelně vyhodnocovat rizika, která jeho majetku hrozí, a podle toho zvolit vhodnou kombinaci rizik v rámci svého pojištění. Škody můžou být velké a pojištění může zabránit ztrátě střechy nad hlavou.

Články