Pojištění majetku

Navigace

Poj. domácnostiPoj. nemovitosti

Pojištění majetku


Co je pojištění majetku

Pojištění majetku je pojištění neživotní a vztahuje se na věci, nemovitosti, ale také na „jiný majetek“, tedy například nehmotné věci, jako jsou patenty.

Pojistit si můžete například:

 • Domácnost
 • Dům
 • Elektroniku, stroje, auto apod.
 • Poštovní zásilku
 • Zemědělskou úrodu
 • Kancelář
 • Podnikání

Co pojištění majetku kryje

U pojištěných věcí si můžete sjednat pojištění například pro tato rizika:

 • Poškození nebo zničení živlem
 • Poškození vzniklé vodou z potrubí, kouřem, elektrickým proudem
 • Škody způsobené krádeží nebo vandalismem
 • Technické škody
 • Rozbití skla
 • Přerušení provozu
 • Škody způsobené ptactvem, hmyzem, hlodavci

Kdy uzavřít majetkové pojištění

Majetkové pojištění je dobrovolné a může pokrýt velmi rozsáhlé spektrum rizik. Soukromé osoby si můžou pojistit domácnost a vozidla, podnikatelé podnikatelská rizika, majitelé nemovitostí třeba fasádu a tak dále. Je na každém, aby vyhodnotil svá rizika a hrozící škody, a případně se pojistil.

Články