Regulátoři varují před bankami Pageon a Peyton Private

0

Na černé listiny regulátorů v Lucembursku a Británii se dostaly Pageon Bank a Peyton Private Bank.

Lucemburská Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) upozornila na Pageon Bank.

Tato banka uvádí, že má sídlo v lucembursku, ale podle lucemburského regulátora se jedná o neregulovaný subjekt bez licence pro bankovní služby.

Obdobně je na Peyton Private Bank, která má sídlit ve Velké Británii.

Financial Conduct Authority (FCA) coby britský finanční regulátor upozornila, že Peyton Private Bank nemá žádnou licenci, která by ji opravňovala k poskytování finančních služeb.