Ebel & Partners není regulovaná společnost

0

Lucemburská Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) upozornila na společonost Ebel & Partners Luxembourg S. A.

Ebel & Partners nabízí finanční služby a na svých webových stránkách ebelundpartners.com uvádí, že sídlí v Lucemburku.

CSSF ale upozornila, že je jí Ebel & Partners naprosto neznámá a že nemá jakoukoliv licenci, která by ji opravňovala k poskytování finančních služeb v nebo z Lucemburska.

CSSF proto vydala před Ebel & Partners varování.