A.A.M. & Wealth se vzdal své licence

0

Kyperský regulační úřad CySEC oznámil že se společnost A.A.M. & Wealth vzdala své licence.

Společnost A.A.M. & Wealth poskytovala investiční služby prostřednictvím webových stránek aamwealth.com.

CySEC uvedl, že se dne 28. března 2017 A.A.M. & Wealth vzdal své licence na investiční služby, jejímž byl držitelem. K tomuto datu tedy skončila platnost jeho licence číslo 222/14.

A.A.M. & Wealth má nyní tři měsíce na vyrovnání závazků plynoucí z působení regulované investiční společnosti, do té doby zůstává pod dozorem CySECu.