FSMA vydala seznam podezřelých investičních projektů

0

Belgický úřad pro regulaci finančních trhů upozornil na dvanáct investičních projektů, které jsou neregulované a navíc zřejmě i podvodné.

FSMA ve svém seznamu uvedla společnosti a projekty, které v první řadě nedisponují žádným oprávněním k poskytování finančních služeb v Belgii, což s největší pravděpodobností znamená, že nemají oprávnění pro žádný stát Evropské unie.

V druhé řadě pak FSMA upozornila, že tyto společnosti můžou být tak zvanými boiler rooms a/nebo recovery rooms. Boiler room jsou společnosti, které pomocí falešných slibů nalákají lidi k investování, přičemž o peníze klienty nakonec připraví. Recovery room pak slouží k dalšímu vylákání peněz od lidí pod slibem získání zpět peněz, o které přišli na podvodných investicích.

Společnosti a projekty ze seznamu FSMA:

 • Carmann, Reed, Edwards Associates Lawyers/ Tunner Grant & Associates / Carmann Consultancy Services
 • Dodson Norwood / Kimball Group International Limited / PVSS Holdings Limited
 • Ephraim Global / Boltin Limited / Hamberg Limited
 • Frank Bossuyt & Partners (klon)
 • Hasegawa Financial Holdings / Elantra Limited / JEC Investment Limited / United Equity Clearing Limited
 • ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes)
 • Newton Invest / JH Trading / RT Trading / GS Info
 • Oshiro Associates
 • Parkwell & Company Inc.
 • Shaw, Edwards, Emmerson & Knight
 • Waldmann Asset Management / Cardan Limited / Cedan Limited / Grandwic Limited / Leston Limited / Manrich Limited / Mutual Hope Limited / Oxred Limited / Tricorp Limited
 • Wallace Associated Inc.