Forex strategie

Vstupy do obchodních pozic nepodložené řádně otestovanou výhodou vedou dlouhodobě ke ztrátám. Proto jako obchodníci potřebujeme strategii, která nám dá potřebou pravděpodobností výhodu, abychom dosahovali zisků.

Z čeho se skládá strategie pro Forex

Obchodní plán by měl obsahovat tři hlavní složky pravidel pro:

  • Vstupy do obchodů
  • Výstupy z obchodů
  • Nakládání s penězi na obchodním účtu

Z čeho vycházíme

Stanovit výše uvedená pravidla pochopitelně nejde jen tak, musíme z něčeho vyjít. A tím je testování. Nejdříve na historických datech zkoušíme, jaké přístupy by mohly vést k úspěchu, ať už jsou čistě technické nebo spojené s ekonomickými zprávami. Na základě výsledků testů pak formalizujeme pravidla pro naší strategii.

Vstupy do obchodů

Robustní strategie by měla v rámci vstupů brát v potaz také celkový kontext trhu. To znamená, že určí například, jestli budeme obchodovat v trendu, jak má takový trend vypadat a podobně. Tím si určíme, kdy budeme hledat vstupy do obchodů. V druhé fázi si pak musíme přesně popsat, jaké podmínky musí být naplněny, abychom do obchodu vstoupili (například prolomení důležité cenové hranice apod.).

Výstupy z obchodů

strategie pro ForexNeméně důležité je si naplánovat, jakým způsobem budeme uzavírat obchodní pozice, a to nejen v zisku, ale také ve ztrátě.

Z hlediska řízení rizika totiž musíme chránit svůj kapitál, a pokud se obchod nevyvíjí podle očekávání, uzavřít ho s přijatelnou ztrátou. Ta může být stanovena buď absolutně (uzavřu při ztrátě ve výši x), nebo podle cenových hranic (když cena prolomí určitou úroveň proti mně) či vývoje ukazatelů.

Do pravidel si také musíme napsat, kdy budeme obchody uzavírat v zisku. Možnosti jsou stejné jako u ztrát, obchod tedy můžeme uzavřít při dosažení chtěného zisku, při nepřekonání určité cenové hranice nebo opět podle indikátorů.

Řízení peněz

Nakládání s penězi na obchodním účtu neboli money management je klíčovou složkou obchodní strategie. U vstupů si definujeme, jakou částku budeme do jednotlivých obchodů investovat a zda budeme vstupovat naráz, nebo třeba navyšovat pozici postupně. Konzervativní doporučení je neriskovat víc než 2 procenta na obchod.

U výstupů si určíme v zásadě to samé, tedy jestli budeme vystupovat naráz, nebo uzavírat pozici postupně podle vývoje obchodu.

Správné řízení rizika nám umožní přečkat nepříznivé série obchodů, protože ztrátové obchody k tradingu prostě patří, takže se musíme naučit s nimi pracovat.

Články