Broker BTFX dostal pokutu

0

Maltský finanční regulátor MFSA se rozhodl udělit pokutu forexovému brokerovi BTFX.

BTFX spadá díky svému sídlu na Maltě do jurisdikce Malta Financial Services Authority. Ta shledala, že broker porušil pravidla v oblasti výkaznictví.

Regulátorovi nepředložil hned tři různé výkazy, které podle zákona měl, a proto se rozhodla mu udělit pokutu v celkové výši 15 tisíc eur.

BTFX je formálně provozován společností Brokersclub Limited, která je držitelem licence, a tudíž i příjemcem pokuty udělené regulačním úřadem.