ČNB upozorňuje na Questra World a Atlantic Global Asset Management

12

Česká národní banka rozšířila řadu evropských regulátorů, kteří varovali před španělskými investičními společnostmi AGAM a Questra World.

ČNB upozornila, že AGAM a Questra World z Questra Holdings nabízejí prostřednictvím svých zástupců v ČR obhospodařování majetku zákazníků a správu investičních fondů, přičemž tyto společnosti nemají žádné povolení k poskytování investičních nebo jiných finančních služeb v ČR.

Z toho vyplývá, že investice realizované u společností AGAM a Questra nejsou ze zákona pojištěny ani jinak chráněny.

Před Questrou a Agamem už varovali také regulační úřady v Belgii, Rakousku, na Slovensku a ve Velké Briátnii.