Příklady obchodů s binárními opcemi

Příklady binárních obchodů


 

Existuje několik druhů binárních opcí a na následujících příkladech obchodů si vysvětlíme, jak fungují.

High/Low

Základní druh binárních opcí se jmenuje High/Low, neboli Nahoru/Dolů. Nabízí všechny výhody binárního obchodování, především pak tu, že stačí správně předpovědět, jestli bude cen růst nebo klesat, jde tedy jen o směr pohybu ceny.

High/Low binární opce

Na obrázku vidíte příklad obchodu. Jedná se o opci se splatností v 15:45 a otázka zní, zda kurz EUR/USD bude v 15:45 (za necelých 20 minut) výš nebo níž, než je teď. Když stranu předpovíte správně, zhodnotíte investici o 85 %.

Krátkodobé opce

Specifickým poddruhem High/Low opcí jsou krátkodobé opce. Všechny vlastnosti mají stejné, jen se vypisují s velmi krátkou expirací (splatností) jedné až dvou minut.

Minutová opce

V příkladu na obrázku vidíte potenciální obchod s binární opcí na zlato. Vaším úkolem je správně předpovědět, zda cena zlata bude za 60 sekund výš nebo níž než v okamžiku, kdy vstoupíte do obchodu. V případě, že směr předpovíte správně, zhodnotíte investici o 70 %.

Touch/No Touch

Zcela samostatným druhem binárních opcí jsou Touch/No Touch (Dotkne se/Nedotkne se). U nich broker vždy dvě cenové hladiny nad a pod aktuální cenou. A vy můžete spekulovat, jestli cena dosáhne nebo nedosáhne jedné z těchto úrovní dřív, než vyprší splatnost opce.

Binární opce Touch

Obrázek ukazuje příklad obchodu na měnovém páru GBP/USD. Pokud se rozhodnete tuto opci obchodovat, musíte zvolit, jestli se cena dotkne horní nebo spodní úrovně, a to před vypršením splatnosti v 21 hodin. Pokud zvolíte správnou úroveň a cena se jí dotkne (nebo ji protne), zhodnotíte svoji investici o 250 %.

Boundary

Další typ binárních opcí se jmenuje Boundary neboli Hranice. Opět jsou stanoveny dvě cenové úrovně nad a pod aktuální cenou. Ale tentokrát nejde o to, jestli se jich cena dotkne, ale jestli se cena bude při vypršení splatnosti opce nacházet uvnitř nebo vně hranic vymezených těmito dvěma cenovými úrovněmi.

Boundary opce

Příklad na obrázku nabízí binární opci Boundary na měnový pár EUR/USD. Otázka z ní, zda v 17:45 bude kurz tohoto páru uvnitř vytyčených hranic, nebo mimo ně. V případě úspěšného obchodu zhodnotíte svoji investici o 70 %.

KIKO

KIKO binární opce nahrazují faktor času pohybem ceny. Jsou to jediné opce, u kterých nehraje čas vůbec žádnou roli. Broker opět vypíše dvě cenové úrovně nad a pod aktuální cenou. Ale rozhodující je, kterou z těchto dvou úrovní zasáhne cena jako první. Při tom je jedno, kdy se tak stane.

KIKO

Na příkladu na obrázku vidíte obchod na EUR/USD. Otázka zní, jestli cena zasáhne dřív úroveň 1,09657 nebo 1,09573? Pokud zvolíte správnou možnost, zhodnotíte svoji investici o 75 %.

Články