Obchodní strategie pro binární opce

Binární strategie


 

Pro všechny finanční spekulace platí, že náhodně vybrané a realizované obchody nevedou k dlouhodobému úspěchu. Binární opce nejsou výjimkou, bez funkční obchodní strategie zisky mít nebudete.

Co je strategie

Strategie je soubor pravidel, kterými si co nejpřesněji popíšeme, kdy, jak a s jakou investicí budeme otevírat obchody s binárními opcemi. Tato pravidla formulujeme na základě testů, které nám ukáží, jaký přístup vede k dlouhodobému úspěchu.

Jak postupovat při tvorbě strategie

Příklad strategie pro binární opceBudování obchodního systému je tvůrčí činnost. Na historických datech z trhů testujeme různé nápady, ať už vlastní nebo cizí, kdy vstupovat od obchodů.

Při tom zjišťujeme, jakou úspěšnost daný přístup má. Výsledky si zapisujeme, a když máme dostatečně velký statistický vzorek (alespoň 100 obchodů), výsledky vyhodnotíme. Pak můžeme provést případné změny v systému a testovat znovu.

Tento proces opakujeme, dokud se nedopracujeme k uspokojivým výsledkům. Dalším krokem je testování takto připravené strategie na demo účtu. Až když přináší uspokojivé výsledky i simulované obchodování na demu, můžeme přejít na živý účet se skutečnými penězi.

Co by měla strategie obsahovat

V rámci pravidel bychom si měli v první řadě co nejpřesněji definovat, kdy budeme do obchodu vstupovat. A to nejen z pohledu načasování vstupu podle určité události (formace v grafech, stav ukazatele, ekonomická zpráva apod.), ale také z pohledu celkového kontextu trhu (trend, stagnace).

Vše si definujeme co nejpodrobněji, abychom při samotném obchodování neváhali, jestli jsou splněny podmínky pro obchod s binární opcí.

V druhé řadě si musíme také určit, kolik budeme do jednotlivých obchodů investovat. To znamená, jaké procento obchodního kapitálu budeme riskovat. Obvykle se doporučují jen dvě procenta.

Důvod je ten, že při obchodování máme nejen zisky, ale také ztráty, a je nutné dokázat přežít nepříznivá období, kdy ztráty přicházejí v sériích. Celkově však musí zisky převážit ztráty, to je hlavním cílem každé obchodní strategie pro binární opce.

Články