AMF varuje před podezřelými investicemi do diamantů

0

Francouzský úřad pro regulaci finančních trhů konstatoval nárůst podvodů s investicemi do diamantů.

Podle zjištění francouzského regulátora výrazně vzrostl počet nabídek na investice do diamantů, které jsou dostupné široké veřejnosti. Ve většině případů za nabídkou stojí neregulované a anonymní subjekty, které používají agresivní marketingové taktiky, aby přesvědčily k investování.

Tyto subjekty často uvádějí, že sídlí na prestižních adresách, jedná se ale o falešné údaje. Nabídky jsou většinou prezentovány formou „zaručeného“ zisku, přičemž jsou opomíjena rizika spojená s investováním.

AMF proto vyzvala k opatrnosti a připomněla, že žádná obchodní prezentace investic nesmí opomíjet rizika s nimi spojená. Potenciálně vysoké zisky jsou vždy spojené s velkým rizikem.

Dále je třeba si vždy prověřit společnost, se kterou chceme potenciálně investovat, a to zejména z pohledu regulace a licence. A konečně investovat je třeba jen do toho, čemu investor rozumí, přičemž nesmí pochybovat o tom, že jsou nabízené zisky reálné a založené na reálných obchodních aktivitách.