Co je to tržní objednávka a jak ji efektivně použít

Chcete vědět, co je to tržní neboli market objednávka? Náš článek vám poskytne detailní informace o tržní objednávce a jejích výhodách a nevýhodách.

V současném obchodování na burze a finančních trzích se často setkáváme s otázkou, co je to tržní objednávka. Tento článek vysvětluje, co přesně tímto pojmem rozumíme a jak ho můžeme použít pro efektivní obchodování.

Co je tržní objednávka – definice

Tržní objednávka (market objednávka) je druh obchodní instrukce, kterou investoři používají k nákupu či prodeji finančních instrumentů (např. kryptoměn, akcií, dluhopisů nebo komodit) za aktuálně nejlepší dostupnou cenu na trhu.

Tržní objednávka je základním nástrojem, který umožňuje investorům rychle a snadno realizovat obchody na finančních trzích. Díky své jednoduchosti a rychlosti provedení je tržní objednávka oblíbeným nástrojem zejména pro krátkodobé obchodníky a spekulativní investory.

Co je to tržní objednávka
U tržní objednávky nevyplňujete cenu, za kterou chcete nakoupit nebo prodat. Burza vám automaticky dá tu nejlepší možnou v danou chvíli.

Jak funguje tržní objednávka?

Proces provádění tržní objednávky

Když investor zadá tržní objednávku, jeho broker ji okamžitě zašle na burzu nebo jiný obchodní systém. Tržní objednávka se poté automaticky spáruje s nejlepší dostupnou protistranou na trhu. To znamená, že při nákupu se tržní objednávka spáruje s nejnižší dostupnou prodejní cenou a při prodeji s nejvyšší dostupnou nákupní cenou.

Rozdíl mezi tržní objednávkou a limitní objednávkou

Hlavním rozdílem mezi tržní objednávkou a limitní objednávkou je, že tržní objednávka se provede za aktuálně nejlepší dostupnou cenu, zatímco limitní objednávka se provede pouze tehdy, pokud trh dosáhne obchodníkem zadané ceny. To znamená, že tržní objednávky mají prioritu před limitními objednávkami, ale zároveň přinášejí riziko nepředvídatelné ceny.

Výhody a nevýhody tržní objednávky

Rychlost provedení

Hlavní výhodou tržní objednávky je rychlost jejího provedení. Investor tak nemusí čekat, až se trh dostane na předem stanovenou cenu, jak je tomu u limitní objednávky.

Investor má jistotu, že se objednávka okamžitě provede. To je rozdíl vůči limitní objednávce, která nemusí být realizována nikdy, pokud se tržní cena nevyrovná to požadované.

Zajištění nákupu či prodeje

Tržní objednávka zaručuje provedení obchodu za aktuálně nejlepší dostupnou cenu, a proto je vhodná v situacích, kdy je důležité rychle realizovat obchod.

Riziko nepředvídatelné ceny

Hlavní nevýhodou tržní objednávky je, že investor nemá jistotu, za jakou cenu bude obchod uskutečněn. To znamená, že při velkých cenových výkyvech nebo nízké likviditě může dojít k nepříznivým cenám.

Možnost zhoršení tržní likvidity

Pokud investor zadá velkou tržní objednávku, může tím dočasně ovlivnit cenu trhu a zhoršit tržní likviditu. V takovém případě může být lepší použít limitní objednávku nebo rozdělit obchod na menší části.

Strategie použití tržní objednávky

Tržní objednávka při sledování vývoje cen

Tržní objednávku mohou investoři využít, pokud chtějí rychle reagovat na vývoj cen na trhu. Například při prudkém poklesu ceny kryptoměny může být tržní objednávka vhodným nástrojem pro rychlý nákup.

Aplikace tržní objednávky v různých situacích

Tržní objednávka je vhodná pro různé situace, jako například:

  • Krátkodobé obchodování (intradenní, týdenní)
  • Obchodování na základě technické analýzy
  • Reakce na zprávy a události s výrazným dopadem na trh

Kdy se vyhnout použití tržní objednávky

Tržní objednávku by investoři neměli používat v situacích, kdy je důležitá kontrola nad cenou, jako například:

  • Při nákupu nebo prodeji velkých objemů
  • Při obchodování s finančními instrumenty s nízkou likviditou
  • Při obchodování v nestabilních tržních podmínkách nebo během výrazných cenových výkyvů

V těchto případech je lepší zvážit použití limitní objednávky nebo jiných pokročilejších obchodních strategií, které umožňují lepší kontrolu nad cenou a minimalizují riziko nepříznivého provedení obchodu.

Závěr

Tržní objednávka (market objednávka) je základním nástrojem pro obchodování na finančních trzích, který umožňuje rychlé a snadné provedení obchodů za aktuálně nejlepší dostupnou cenu. I když tržní objednávka přináší výhody, jako je rychlost provedení a zajištění nákupu či prodeje, může také přinášet rizika, jako je nepředvídatelnost ceny a možnost zhoršení tržní likvidity.

Pro efektivní použití tržní objednávky je důležité zvážit její výhody a nevýhody v kontextu konkrétní obchodní situace a zvolit vhodnou strategii. V některých případech může být lepší použít alternativní nástroje, jako jsou limitní objednávky, které umožňují lepší kontrolu nad cenou a snižují riziko nepříznivého provedení obchodu.