Co je impermanentní ztráta: Vysvětlení a příklad

Co je impermanent loss? Přečtěte si náš článek, který vám vysvětlí tento pojem a jak ho minimalizovat v decentralizovaných financích.

Impermanentní ztráta je jedním z nejdůležitějších pojmů, které byste měli znát, pokud se chcete zapojit do světa decentralizovaných financí (DeFi). Tento článek se zaměřuje na to, co je impermanentní ztráta neboli impermanent loss, a pokrývá podrobnosti o tom, co to znamená, jak funguje a jak ji můžete minimalizovat. Na konci článku najdete i příklad impermanentní ztráty.

Co je impermanentní ztráta (impermanent loss) – Definice

Impermanentní ztráta (netrvalá ztráta) je situace, kdy hodnota aktiv poskytnutých do decentralizovaného poolu likvidity klesne ve srovnání s hodnotou těchto aktiv, pokud by zůstaly neinvestované. Tento jev je způsobený cenovými změnami kryptoměn v poolu likvidity a může vést k nižším výnosům pro poskytovatele likvidity.

Jinak řečeno, impermanentní ztráta je ztráta způsobená změnami cen kryptoměn v poolu likvidity. Vzniká poskytovatelům likvidity, pokud jsou tyto změny cen procentuálně různé. Termín „impermanentní“ naznačuje, že tato ztráta může být dočasná a potenciálně se zvrátit, pokud se ceny aktiv vrátí k hodnotám, kdy byly do poolu vloženy.

Jak vzniká impermanentní ztráta?

Impermanentní ztráta vzniká v důsledku mechanismu, který je základem fungování decentralizovaných poolů likvidity, jako jsou například Uniswap nebo Pancakeswap. Tyto platformy používají model nazývaný automatizovaný market maker (AMM), který umožňuje uživatelům poskytovat likviditu pro směnu kryptoměn. Poskytovatelé likvidity vkládají párová aktiva (např. ETH a USDC) do poolu v určitém poměru a získávají za to tokeny likvidity, které reprezentují jejich podíl na poolu.

Když uživatel provede směnu mezi dvěma kryptoměnami, jedno aktivum se přidá do poolu a druhé se z něj odečte. To mění poměr aktiv v poolu a tím i ceny, za které jsou kryptoměny směňovány. Pokud se ceny aktiv v poolu výrazně liší od cen na vnějším trhu, mohou se uživatelé pokusit provést obchody, které využívají těchto rozdílů (tzv. arbitráž). To zase může vést k dalším cenovým změnám a ovlivnit hodnotu aktiv poskytovatelů likvidity.

Impermanentní ztráta je největší, když dochází k výrazným cenovým změnám mezi dvěma aktivy v poolu. Pokud se ceny vrátí k hodnotám, kdy byly do poolu vloženy, impermanentní ztráta se snižuje a může dokonce zmizet úplně.

Nepermanentní ztráta
Z nepermanentí ztráty se stává ztráta permanentní neboli stálá, jakmile vytáhnete své peníze z liquidity poolu.

Příklad impermanentní ztráty

Uvažujme o následujícím příkladu, který ilustruje, jak může nastat impermanentní ztráta:

  1. Poskytovatel likvidity vloží do poolu 1 ETH a 2000 USDC, což odpovídá poměru 1:2000 (předpokládejme, že aktuální tržní cena ETH je 2000 USDC). Jeho celkový náklad je tedy 4000 USD.
  2. Následně cena ETH na vnějším trhu vzroste na 4000 USDC. To znamená, že hodnota ETH vloženého do poolu je nyní 4000 USDC, zatímco hodnota USDC zůstává stejná.
  3. Arbitrážní obchodník se rozhodne využít rozdílu v cenách a smění 1000 USDC za 0,5 ETH v poolu. Nyní pool obsahuje 0,5 ETH a 3 000 USDC.
  4. Poskytovatel likvidity se rozhodne odejít z poolu a vybere svůj podíl. Získá zpět 0,5 ETH a 3 000 USDC. Jeho celková hodnota je nyní 5000 USDC, což je o 1000 USDC méně než hodnota jeho původní investice (1 ETH a 2 000 USDC) na vnějším trhu.

V tomto příkladě byla impermanentní ztráta způsobena tím, že cena ETH vzrostla výrazně vůči USDC. Poskytovatel likvidity by byl lépe, kdyby své aktiva nevkládal do poolu a místo toho je prodal na trhu za vyšší cenu. Když vybral z poolu svá aktiva, měla hodnotu 5000 USD, zatímco kdyby svůj 1 ETH a 2000 USDC do poolu nikdy nevkládal, měla by jeho aktiva nyní hodnotu 6000 USDC.

Poskytovatel likvidity by svá aktiva z poolu nemusel vybírat, v takovém případě by jeho ztrátat byla skutečně impermanentní, nerealizovaná. Kdyby se později cena ETH vrátila na 2000 USD, žádnou ztrátu by výběrem svých aktiv z poolu neutrpěl.

Jak minimalizovat impermanentní ztrátu?

Ačkoli impermanentní ztráta je neoddělitelnou součástí poskytování likvidity v AMM, existují způsoby, jak ji minimalizovat:

  1. Investujte do stabilních párů: Vyberte si pooly likvidity, které obsahují stabilní kryptoměny (např. USDC, DAI) nebo kryptoměny s podobnými cenovými pohyby. Tím se sníží pravděpodobnost velkých cenových rozdílů mezi dvěma aktivy a tím i impermanentní ztráta.
  2. Diverzifikujte své investice: Rozdělte své aktiva mezi několik různých poolů likvidity s různými páry kryptoměn. To vám umožní rozložit riziko impermanentní ztráty a snížit jeho dopad na celkový výnos.
  3. Monitorujte cenové pohyby: Pravidelně sledujte ceny aktiv v poolu likvidity a porovnávejte je s cenami na vnějším trhu. Pokud zaznamenáte významné cenové rozdíly, zvažte, zda stojí za to svá aktiva z poolu vyjmout a snížit tak potenciální ztráty.
  4. Použijte strategické nástroje: Některé DeFi platformy, jako je například Curve Finance, se specializují na minimalizaci impermanentní ztráty prostřednictvím pokročilých algoritmů a strategií. Využijte těchto nástrojů, pokud chcete snížit riziko impermanentní ztráty.

Závěr

Impermanentní ztráta je důležitým pojmem, který je třeba pochopit před vstupem do světa decentralizovaných financí a poskytování likvidity v AMM. Ačkoli se jedná o nevyhnutelné riziko spojené s poskytováním likvidity, můžete přijmout opatření, jak ji minimalizovat a chránit tak své investice.

Doufáme, že tento článek vám pomohl lépe porozumět klíčovému pojmu co je impermanentní ztráta a že jste získali užitečné informace o tom, jak funguje a jak ji můžete minimalizovat. Nyní byste měli být lépe připraveni na úspěšné zapojení do světa decentralizovaných financí a poskytování likvidity.