Co je AMM (Automatic Market Maker)

AMM: Význam, jak funguje a jeho výhody – objevte, co je AMM a jak vám může pomoci při obchodování s kryptoměnami.

Automatic Market Maker (AMM) je inovativní technologie, která zjednodušuje a zrychluje obchodování s kryptoměnami. V tomto článku se podrobně seznámíme s tím, co je AMM, jak funguje a jaké výhody přináší.

Co je AMM: Definice a základní koncepty

AMM, neboli Automatic Market Maker, je algoritmus nebo protokol, který umožňuje automatické obchodování s digitálními aktivy, jako jsou kryptoměny, na decentralizovaných burzách (DEX). To znamená, že nemusíte hledat protistranu pro váš obchod, protože AMM vytváří trh bez nutnosti tradičních tržních tvůrců.

Decentralizované burzy (DEX)

Decentralizované burzy, nebo také DEX, jsou platformy, které umožňují obchodování s kryptoměnami přímo mezi uživateli bez zprostředkování centrální autoritou. To zvyšuje bezpečnost a transparentnost obchodování. AMM se stává klíčovým prvkem těchto burz, protože řeší problém likvidity, který je běžný na tradičních decentralizovaných burzách.

Co je AMM
AMM je v podstatě decentralizovaná aplikace, která vytváří trh pro kryptoměny.

Jak funguje AMM

Automatic Market Maker funguje na základě tzv. likviditních poolů (bazénů). Tyto pooly obsahují dvojice kryptoměn, které jsou mezi sebou směnitelné. Uživatelé pak mohou obchodovat s těmito páry bez nutnosti hledat protistranu, což eliminuje problémy s likviditou a zajišťuje rychlé a efektivní obchodování.

Likviditní pooly

Likviditní bazény jsou základem fungování AMM. Jsou tvořeny páry kryptoměn. Poskytovatelé likdvidity (LP), kteří do těchto poolů vkládají své tokeny, zajišťují likviditu a dostupnost prostředků pro obchodování. Za své služby jsou odměňováni částí z poplatků za obchodování, které generují uživatelé.

Konstantní produkty

Jedním z nejznámějších modelů AMM je model konstantního produktu. Tento model zajišťuje, že celkový produkt hodnot obou tokenů v likviditním poolu zůstává konstantní, což pomáhá zajistit likviditu i při velkých cenových pohybech. Model konstantního produktu je základem mnoha populárních AMM platform, jako je Uniswap nebo SushiSwap.

Slippage a impermanent loss

Při obchodování s AMM je důležité vzít v úvahu dva klíčové pojmy: slippage a impermanent loss.

Slippage neboli skluz v plnění objednávky je rozdíl mezi očekávanou cenou obchodu a cenou, za kterou obchod skutečně proběhne. Slippage je často vyšší u AMM než u tradičních centralizovaných burz, protože ceny na AMM jsou odvozeny z likviditních bazénů a mohou se měnit s každým obchodem. Větší obchody mohou mít větší dopad na slippage. Jinak řečeno, při směně většího množství kryptoměny můžete dostat podstatně horší cenu než u menšího množství.

Impermanent loss je ztráta, kterou mohou poskytovatelé likvidity utrpět, pokud se hodnota tokenů v likviditním poolu mění. Impermanent loss vzniká, když se hodnota jednoho tokenu v páru zvyšuje nebo snižuje vůči druhému tokenu. V některých případech může impermanent loss vést k tomu, že poskytovatelé likvidity ztratí více, než získají z poplatků za obchodování.

Výhody AMM

AMM přináší několik klíčových výhod, které zlepšují celkovou obchodní zkušenost:

 1. Likvidita: AMM zajišťuje konstantní likviditu prostřednictvím likviditních bazénů, což umožňuje rychlé a snadné obchodování.
 2. Decentralizace: Díky AMM mohou uživatelé obchodovat na decentralizovaných burzách, což zajišťuje větší bezpečnost a transparentnost.
 3. Nižší poplatky: AMM můžou, ale nemusí, nabídnout nižší poplatky než tradiční centralizované burzy.
 4. Otevřenost a přístupnost: AMM platformy jsou otevřené a přístupné pro všechny, což umožňuje širokou škálu uživatelů a projektů využít jejich služeb.

Nevýhody AMM

Přestože AMM přináší řadu výhod, je důležité zmínit také některé nevýhody:

 1. Vyšší slippage: Jak bylo zmíněno výše, slippage může být na AMM platformách vyšší než na centralizovaných burzách, což může způsobit nepřesnosti v cenách obchodů, zejména při větších transakcích.
 2. Impermanent loss: Poskytovatelé likvidity mohou čelit impermanentní ztrátě, což může snížit jejich celkový zisk z poskytování likvidity.
 3. Komplexnost: Pro nové uživatele může být systém AMM a správa likviditních poolů složitá a matoucí.
 4. Regulační riziko: Regulace kryptoměnového trhu se neustále mění a může ovlivnit fungování AMM platform, což by mohlo mít dopad na obchodování a likviditu.

Příklady AMM platform

Několik populárních AMM platform zahrnuje:

 1. Uniswap: Jedna z nejznámějších a nejpopulárnějších AMM platforem, která používá model konstantního produktu a umožňuje obchodování s širokou škálou kryptoměn.
 2. SushiSwap: Fork Uniswapu, který nabízí podobné služby s některými vylepšeními, jako jsou například zvýšené odměny pro likviditní poskytovatele.
 3. Balancer: AMM platforma, která umožňuje uživatelům vytvářet likviditní bazény s různými poměry tokenů a automatizuje rebalancing těchto bazénů.

Závěrem

Co je AMM? Jedná se o inovativní technologii, která umožňuje rychlé, snadné a bezpečné obchodování s kryptoměnami na decentralizovaných burzách. Tato technologie přináší řadu výhod, jako jsou konstantní likvidita, decentralizace a nižší poplatky, ale také přináší některé nevýhody, jako je vyšší slippage a riziko impermanent loss.