Co je Bitcoin Ordinals

V tomto článku se dozvíte, co jsou Bitcoin Ordinals, jak tento protokol vzniknul a umožnil vznik nativních NFT v síti Bitcoin.

Co je Bitcoin Ordinals – Definice

Bitcoin Ordinals je protocol, který zavádí systém pro označení jednotlivých satoshi, což je nejmenší jednotka Bitcoinu. Každý satoshi je díky tomuto protokolu unikátní, protože mu je přiřazeno sériové číslo, které ho sleduje napříč transakcemi. Tento proces se nazývá „inskripce“.

Bitcoin Ordinals se v začátcích své existence nejvíce používají pro zápis obrázků, čímž Bitcoin získal nativní NFT.

Bitcoin Ordinals
Bitcoin Ordinals se hojně využívá pro NFT v síti Bitcoin.

Satoshi a Bitcoin Ordinals

Satoshi je nejmenší jednotka Bitcoinu, která nese jméno po jeho pseudonymním tvůrci Satoshi Nakamoto. Jeden Bitcoin (BTC) je rozdělitelný na 100,000,000 satoshi, což znamená, že hodnota jednoho satoshi je 0.00000001 BTC.

Satoshi jsou číslovány podle pořadí, v jakém byly vytěženy a převedeny. Číslování je závislé na pořadí těžby satoshi, zatímco převod závisí na pořadí transakčních vstupů a výstupů. Odtud pochází název „ordinals“.

Rozdíly mezi NFT a Bitcoin Ordinals

I když jsou tradiční NFT v některých ohledech podobné ordinalům, existuje několik klíčových rozdílů. NFT se obvykle vytvářejí pomocí chytrých kontraktů na blockchainech jako Ethereum, Solana a BNB Smart Chain a někdy jsou zastoupena aktiva, která jsou hostována jinde. Na druhou stranu, ordinals jsou zaznamenány přímo na jednotlivé satoshi, které jsou pak zahrnuty do bloků na Bitcoin blockchainu. Ordinals plně sídlí na blockchainu a nepotřebují sidechain nebo samostatný token. V tomto smyslu ordinal inskripce zdědí jednoduchost, neměnnost, bezpečnost a trvanlivost Bitcoinu.

Teorie Ordinalů a Inskripce

V kontextu Bitcoinu je teorie ordinalů navrhovanou metodologií pro identifikaci každého satoshi pomocí sériového čísla a sledování jeho cesty v rámci dodávky Bitcoinu, od prvního vytěžení až po celou dobu jeho transakcí. Tento proces se označuje jako „inskripce“. Takže ordinal inskripce jsou digitální aktiva, podobná NFT, zaznamenaná na satoshi v síti Bitcoinu. Tento proces byl umožněn díky upgrade Taproot, který byl spuštěn 14. listopadu 2021.

Jak to celé funguje

Chápání, jak fungují ordinální NFT, vyžaduje rozlišení mezi pojmy „ordinály“ a „inskripce“, oba se vztahují k tomuto novému typu Bitcoin NFT.

Ordinály jsou systém pro řazení satoshi tak, že vytváří „nefungibilní“ vlastnost potřebnou pro vytváření NFT. Inskripce jsou obsahem samotného ordinálního NFT – obrazem, textem, videem nebo jakýmkoli jiným libovolným datem, které by uživatel považoval za synonymum pro NFT.

Tyto NFT lze nejlépe pochopit srovnáním s nebitcoinovými NFT, které jsou jedinečné, 1 z 1 tokeny, které obecně mají dva komponenty: tokenID a metadata.

Směnitelné tokeny jsou zaměnitelné. Například není možné odlišit dvě různé ether mince, stejně jako je nemožné rozeznat jeden dolar od druhého. TokenID vkládají „nefungibilní“ vlastnost do NFT – poskytují každému NFT unikátní čárový kód, který umožňuje uživatelům rozlišovat tokeny jeden od druhého. TokenID je to, co dělá NFT funkčně jedinečnými.

Ordinální teorie jako TokenID

Bitcoin je směnitelný, což znamená, že není možné odlišit jeden bitcoin od druhého. Tady přichází na řadu ordinální teorie.

Klíčovou inovací ordinálních NFT je, že poskytují systém pro číslování každého jednotlivé satoshi. Výsledek: Unikátní ID pro každý jednotlivý satoshi na Bitcoin blockchainu. Každý ordinál, ve své nejzákladnější formě, je jednoduše satoshi, kterému bylo přiřazeno unikátní číslo. Takto to funguje.

V ordinální teorii jsou jednotlivé satoshi číslovány v pořadí, v jakém jsou těženy. První ordinál je první satoshi, který byl kdy vytěžen, a to až od roku 2008. Když je satoshi převeden, pořadí je zachováno prostřednictvím systému první dovnitř, první ven na základě pořadí transakcí.

Ordinální teorie neruší povahu směnitelnosti Bitcoinu. Bitcoinový protokol formálně toto nové číslování satoshim nijak nereflektuje. Každý satoshi je stále identický se všemi ostatními satoshi z hlediska Bitcoinového protokolu. Jde o to, že ordinální teorie přidává další vrstvu informací do Bitcoinového protokolu, která umožňuje uživatelům identifikovat a sledovat jednotlivé satoshi na základě pořadí, v jakém byly těženy.

Metadata

Metadata jsou to, co dává NFT hodnotu. Jsou to obrázky, texty, videa a další typy obsahu, které jsou asociovány s daným NFT. Bez metadat by NFT bylo pouze unikátní číslo bez jakékoli hodnoty.

Inskripce jako Metadata

Inskripce jsou obsahem, který je spojen s ordinálem. Jsou to metadata, která dávají NFT hodnotu.

Když uživatel vytváří NFT, „inskribuje“ neboli zapisuje obsah do ordinálu. Toto je proces, kterým je obsah spojen s daným ordinálem. Obsah inskripce může být jakýkoli typ dat, který uživatel považuje za vhodný pro NFT. Když uživatel vytvoří ordinální NFT, inskripcí je vložen obsah do Bitcoin blockchainu.

Důležité je, že inskripce jsou neoddělitelně spojeny s ordinálem, který inskribují. Když je ordinál převeden, inskripce se přenáší s ním. To znamená, že inskripce mohou být použity k vytvoření jedinečných digitálních aktiv, která lze prodat nebo přenést na Bitcoinové blockchain.

Jak vypadá budoucnost ordinálních NFT?

Na základě těchto konceptů se Bitcoinová ordinální NFT jeví jako výrazně odlišné od NFT na jiných blockchainech. Není jasné, jak bude vývoj těchto NFT postupovat, neboť jsou stále v raných stádiích vývoje. Nicméně koncept ordinálních NFT představuje fascinující novou možnost pro využití Bitcoin blockchainu a může vést k vzniku nových a inovativních typů digitálních aktiv.

Závěr

Ordinals představují významnou inovaci ve světě Bitcoinu a NFT. Tím, že každému satoshi přiřazují jedinečný identifikátor, neboli ordinál, umožňují vytvoření NFT v Bitcoinové síti.